การจัดส่งสินค้า

 

- Vavia จัดส่งสินค้าให้ทั่วประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้บริการ EMS หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริษัทขนส่ง ตามแต่รูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และสินค้าแต่ละชนิด

- Vavia จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าภายใน 1 – 6 วันทำการ นับตั้งแต่โอนเงินพร้อมแจ้งการชำระเงิน (ปกติประมาณ 1-3 วัน)

- สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งสินค้า(shipping address) ในฐานข้อมูลสมาชิก ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง สามารถแก้ไขที่อยู่ได้ในหน้าข้อมูลสมาชิกค่ะ

- Vavia ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในประเทศนะคะ หากต้องการให้ส่งไปยังต่างประเทศจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ

 

 For International buyer

We deliver products by many method (usually Thailand Post’s EMS). We’ll offer delivery methods and shipping fee which match your order for you to choose once we receive your order or you can suggest us your deliver method which you want to use.