New Collection Arrive !!

Blossom Collection  เป็นผ้าพิมพ์ลายผสมหนังแท้ ตัวกระเป๋าใช้ผ้าเคลือบกันน้ำ ยืดอายุการใช้งาน จับกับหนังแท้สัมผัสนุ่มมือ   ^_^